Terumasa Hino Recording Session Report 2

P1010003.JPG

P1010010.JPG

@Tsuzuki Studio

Terumasa Hino
dj honda
Yosuke Onuma
Akira Ishii
Kenji”Jino”Hino
Takashi Sugawa
Leave a Reply

Spam protection: Sum of 2 + 6 ?